Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4082
Ime enote: Trnovo ob Soči - Cerkev sv. Trojice
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Trojica
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila pozidana leta 1744, v prvi svetovni vojni porušena, leta 1942 pa popolnoma obnovljena. Baročni oltar datiran z letnico 1783.
Datacija enote: 
druga četrtina 18. stol., 1744, prva četrtina 20. stol., druga četrtina 20. stol., 1942
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TRNOVO OB SOČI
Občina: KOBARID
Lokacija:
Cerkev stoji v S delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine