Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4097
Ime enote: Veliki Dol - Cerkev sv. Jakoba
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Jakob
Tekstualni opis enote:
Cerkev, zgrajeno 1770, sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij s talnim zidcem, nekoliko širša pravokotna ladja in zvonik pred zahodno fasado. Stene v notranjosti ladje so členjene s pilastri, nad katerimi se odpirajo plitve niše. Portal iz 1788.
Datacija enote: 
druga polovica 18. stol., 1770, 1788
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKI DOL
Občina: SEŽANA
Lokacija:
Cerkev stoji sredi vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine