Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 4135
Ime enote: Zavratec - Cerkev sv. Urha
  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Branko Zbačnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Urh
Tekstualni opis enote:
Baročno cerkev sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, širša ladja pravokotnega tlorisa in zvonik na zahodu. Nad glavnim vhodom v cerkev je letnica 1647. Notranjščino ladje in prezbiterija krasijo baročne freske iz 1713.
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1647, prva polovica 18. stol., 1713, 1747
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZAVRATEC
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Cerkev stoji na griču jugovzhodno nad vasjo Zavratec. Obdana je s cerkvenim obzidjem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.l. SRS, št. 16/86-791, 17/88-944, Ur.l. RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487, 115/2007-5744
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 26.4.1986 -
 
©Register kulturne dediščine