Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 4143
Ime enote: Ljubljana - Cerkev sv. Cirila in Metoda
  Fototeka OE Ljubljana: 2008, Saša Renčelj
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
pravoslavna cerkev, sv. Ciril in Metod
Tekstualni opis enote:
Petkupolna cerkev, grajena po vzoru pravoslavnih srbskih svetišč v tlorisni obliki grškega križa (arhitekt Momir Korunović, 1936-40). Notranjost je poslikana in opremljena z ikonami slikarja Mirka Šubica, 1940.
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1936-1940
Avtor(ji): 
Momir Korunović (arhitekt; 1936), Dragomir Jašović (slikar; 1986-1997), Miša Mladenović (slikar; 1986-1997), Danica Mladenović (slikar; 1986-1997), Mirko Šubic (slikar; 1940)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Cerkev stoji med Prešernovo in Tivolsko cesto, severno ob Moderni galeriji in zahodno od Narodne galerije.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Cirila in Metoda ob Prešernovi cesti za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 29/2010-1298
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/10/2010 -
 
©Register kulturne dediščine