Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 4153
Ime enote: Puconci - Evangeličanska cerkev
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
evangeličanska cerkev
Tekstualni opis enote:
Cerkev iz 1784 je prva evangeličanska cerkev v Prekmurju. Leta 1934 je bila predelana v stilu madžarske post-secesije.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 1784, druga četrtina 20. stol., 1934
Avtor(ji): 
Lászlo Takácz (arhitekt; 1909-1910)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PUCONCI
Občina: PUCONCI
Lokacija:
Cerkev stoji sredi obsežnega parka v centru naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Murska Sobota, Uradne objave, št. 8/91-58, 9/92 (popravek), 11/92-69, 5/98-260
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 29.3.1991 -
 
©Register kulturne dediščine