Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4169
Ime enote: Ljubljana - Cerkev Presvetega odrešenika v Kosezah
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Presveti odrešenik, sv. Marjeta
Tekstualni opis enote:
Majhna cerkev, ena izmed najstarejših na ožjem ljubljanskem območju. Na zunanjščini so ohranjene freske iz prve polovice 15. stol. Značilna je popotresna predelava (A. Bitenc) in kvalitetna notranja oprema.
Datacija enote: 
14. stol., prva četrtina 18. stol., 1708, prva četrtina 20. stol., 1907
Avtor(ji): 
Anton Bitenc (oblikovalec notranje opreme; ok. 1973)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Cerkev stoji v Kosezah ob Podutiški cesti poleg nove, Marijine cerkve.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Sklep o razglasitvi cerkve Presvetega odrešenika v Kosezah za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 50/2001-2746, 36/2002-1737
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 30.6.2001 -
 
©Register kulturne dediščine