Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 4298
Ime enote: Celje - Palača Krekov trg 9
  Fototeka OE Celje: 2011, Urška Kerbavec
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
pošta
Tekstualni opis enote:
Dvonadstropna dvotraktna palača z vhodom na reprezentančnem triosnem vogalnem delu formira vogal mestnega kareja. Stavba je bila zgrajena med 1897-1898 po načrtih dunajske cesarsko kraljevske družbe Bureau fuer Post bauten v neorenesančnem stilu.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1897-1898
Avtor(ji): 
Friedrich Setz / Bureau fuer Post bauten (arhitekt; 1897-1898)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CELJE
Občina: CELJE
Lokacija:
Krekov trg 9 (prej Titov trg 9). Pošta stoji na vzhodnem robu starega mestnega jedra.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje, Ur.l. SRS, št. 28/86-1364, Ur.l. RS*, št. 1/92-18
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.7.1986 -
 
©Register kulturne dediščine