Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4334
Ime enote: Ravne pri Šoštanju - Razvaline gradu Forhtenek
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
razvalina, grad
Tekstualni opis enote:
Razvaline gradu Forhtenek (prva omemba 1317), ki so ga 1635 razdejali uporni kmetje. Vidni so ostanki stolpa in obzidja ter vodnjaka. Razvalina predstavlja tip zgodnjegotskega gradu, ki se v tlorisni zasnovi še naslanja na romansko tradicijo.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 13. stol., prva četrtina 14. stol., 1317, druga četrtina 17. stol., 1635
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RAVNE
Občina: ŠOŠTANJ
Lokacija:
Razvaline gradu Forhtenek so na skalni vzpetini zahodno nad potokom Velunja, vzhodno nad domačijo Vratar.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Šoštanj, Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2006, 2/2009, 4/2012, 7/2012
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 27.4.2006 -
 
©Register kulturne dediščine