Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 46
Ime enote: Brestanica - Grad Rajhenburg
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, spominska plošča
Tekstualni opis enote:
Najstarejši v virih omenjen slovenski grad (895) z ohranjeno romansko zidavo, zgodnjegotsko kapelo in renesančnimi profanimi poslikavami, današnja podoba iz okoli 1600. Zbirališče izgnancev med 2. svetovno vojno (spominska plošča iz 1995, razstava).
Datacija enote: 
zadnja četrtina 9. stol., 895, 12. stol., pozni srednji vek, prelom 16. stol. in 17. stol., druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BRESTANICA
Občina: KRŠKO
Lokacija:
Grad stoji na razglednem pomolu, severno nad Savo, južno pod naseljem Brestanica, nad izlivom potoka Brestanica v Savo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Gradu Rajhenburg in njegovega območja za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3849, 46/2005-1873
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine