Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 460
Ime enote: Mirna - Vaško jedro
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vaško jedro
Tekstualni opis enote:
Naselbinsko jedro ob reki Mirni in mostu čeznjo ohranja srednjeveško parcelacijo stavb. Jedro ob križišču prometnic pod župno cerkvijo je sedanjo podobo dobilo z razvojem industrije sredi 19. stol. in po izgradnji železnice mimo naselja 1908.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 12. stol., 1180, 18. stol., sredina 19. stol., prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Vas leži v Mirnski dolini, ob reki Mirni.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine