Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 461
Ime enote: Mirna - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Gotska cerkev s prezbiterijem iz 1463 s sočasno poslikavo mojstra Bolfganga in leta 1498 obokano ladjo s freskami Podpeškega mojstra. Zvonik in stranski kapeli so bili prizidani v 17. stol., ladja podaljšana 1857, zakristija iz 1862.
Datacija enote: 
druga polovica 15. stol., 1460-1465, 1498, 17. stol., tretja četrtina 19. stol., 1857, 1862
Avtor(ji): 
Mojster Bolfgang (slikar; 1460-1465), Podpeški mojster (slikar; ok. 1498)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Cerkev stoji v jedru vasi, na dvignjeni terasi na zahodnem robu, v pobočju nad desnim bregom Mirne.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkva v župniji Mirna za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 39/2006-1752
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 14.4.2006 -
 
©Register kulturne dediščine