Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4625
Ime enote: Lemberg pri Šmarju - Grad Lemberg
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
ruševina, grad
Tekstualni opis enote:
Grad, razvaljen v 15. stol., omenjen 1224, je bil last Žovneških, kasneje Celjskih grofov. V izobliki terena je vidna dvodelna grajska zasnova, sledovi utrjenega predgradja. Gradišče obdaja ohranjen jarek.
Datacija enote: 
prva četrtina 13. stol., 1224
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LEMBERG PRI ŠMARJU
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Lokacija:
Grad stoji strmem hribu, zahodno nad istoimenskim naseljem, poleg podružnice sv. Pankracija (nekdanje grajske kapele).
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 35/90-1826
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/13/1990 -
 
©Register kulturne dediščine