Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 4628
Ime enote: Podčetrtek - Grad
  Fototeka INDOK: 1992, Stane Klemenc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Grad je prvič neposredno omenjen 1251. Na pravokotni talni ploskvi so v začetku 17. stol. pozidali štiri dvonadstropne trakte z atrijem in dvema južnima stolpoma. V drugi polovici 18. stol. je bil barokiziran, temeljito prenovljen 1874.
Datacija enote: 
sredina 13. stol., 1251, prva četrtina 17. stol., druga polovica 18. stol., tretja četrtina 19. stol., 1874
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODČETRTEK
Občina: PODČETRTEK
Lokacija:
Cesta na grad 37. Grad stoji na pobočju hriba severozahodno nad naseljem Podčetrtek.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 35/90-1826
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/13/1990 -
 
©Register kulturne dediščine