Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4629
Ime enote: Rogatec - Grad Rogatec
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, ruševina
Tekstualni opis enote:
Grad je bil značilen primer regularne zasnove z eksponiranim obrambnim stolpom. V romanskem delu sta ohranjeni polkrožno oblikovani okenci iz časa njegovega nastanka.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 12. stol., 1192, tretja četrtina 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROGATEC
Občina: ROGATEC
Lokacija:
Grad leži na strmem hribu nad naseljem Rogatec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 35/90-1826
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/13/1990 -
 
©Register kulturne dediščine