Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 466
Ime enote: Mokrice - Grad
  Fototeka OE Novo mesto: 2005, Tomaž Golob
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, most, arkadno dvorišče
Tekstualni opis enote:
Grad je prvič omenjen 1444, po 1560 prezidan v renesančnem duhu. Ima trikotno tlorisno zasnovo. Dvonadstropni trakti, delno arkadirani na dvorišču, so na zunanji strani zaščiteni s tremi obrambnimi stolpi. Ohranjen je mehanizem za dviganje mostu.
Datacija enote: 
druga četrtina 15. stol., 1444, tretja četrtina 16. stol., zadnja četrtina 17. stol., sredina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RAJEC
Občina: BREŽICE
Lokacija:
Grad stoji na razglednem robu gričevja nad cesto Ljubljana-Zagreb, severno od vasi Rajec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi grajskega kompleksa Mokrice z varovalnim območjem za naravno znamenitost in kulturni spomenik, Ur.l. SRS, št. 42/88-2208, Ur.l. RS*, št. 50/98-2251
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/17/1988 -
 
©Register kulturne dediščine