Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 4823
Ime enote: Idrija - Strojnica jaška Inzaghi
  Fototeka Mestni muzej Idrija: 2007, Anton Zelenc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
strojnica, dvigalo
Tekstualni opis enote:
Strojnica - izvažalna naprava jaška Inzaghi iz 1891. Ima dva koša nosilnosti po 4 tone. Do 1952 jo je poganjal parni stroj Danek Breitfeld, Danek&Co. Prag, z močjo 50 konjskih sil, kasneje je bila preurejena na električni pogon.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1891, tretja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Strojnica jaška Inzaghi je v mestnem predelu Lejnštat, za današnjo avtobusno postajo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.l. SRS, št. 16/86-791, 17/88-944, Ur.l. RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487, 115/2007-5744
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/26/1986 -
 
©Register kulturne dediščine