Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 4829
Ime enote: Idrija - Realka
  Fototeka OE Nova Gorica: 2007, Ernesta Drole
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
šola, spominska plošča
Tekstualni opis enote:
Dvoetažna stavba prve slovenske realke, zgrajena 1903 v neorenesančnem slogu. Delovala je do 1926, po drugi svetovni vojni pa bila obnovljena kot višja gimnazija. V avli je spominska plošča gimnazijcem, padlim v NOB (odkrita 1961).
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1903, tretja četrina 20. stol., 1961, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Karel Holinsky (arhitekt; 1903), Martin Bizjak (kipar; 1903)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Študentovska ulica 16. Realka stoji na pobočju, nad stopniščem pod gradom v Idriji.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, Ur.l. SRS, št. 16/86-791, 17/88-944, Ur.l. RS, št. 56/93-2057, 45/97-2470, 131/2003-5607, 45/2007-2487, 115/2007-5744
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/26/1986 -
 
©Register kulturne dediščine