Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4895
Ime enote: Postojna - Dvorec Titov trg 2
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec
Tekstualni opis enote:
Dvorec iz okoli 1700 je stilno kvaliteten objekt, nastal na temeljih več starejših stavb in je predstavljal dominanto trga vse do povojnih pozidav.
Datacija enote: 
prelom 17. stol. in 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POSTOJNA
Občina: POSTOJNA
Lokacija:
Titov trg 2. Dvorec zaključuje severno stranico glavnega mestnega trga.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna, Uradne objave (Primorske novice), št. 29/84-337, Ur.l. RS, št. 30/91-1261
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/22/1984 -
 
©Register kulturne dediščine