Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 49
Ime enote: Brežice - Grad
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Mestni grad, del srednjeveške obrambe mesta, je zaščiten z valjastimi ogelnimi stolpi in razsežnim arkadnim dvoriščem. Notranjščina gradu je bogato poslikana, zlasti izstopa poslikava velike viteške dvorane.
Datacija enote: 
sredina 13. stol., 1249, sredina 16. stol., druga polovica 17. stol., prva polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Julij Dispatio (arhitekt; 1530-1550), Domenico dell' Allio (arhitekt; 1554-1555), Andrea dell' Allio (arhitekt; 1554-1555), Frančišek Karel Remb (slikar; ok. 1700), Franc Ignac Flurer (slikar; 1721-1727), Johann Caspar Waginger (slikar; 1721-1727)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREŽICE
Občina: BREŽICE
Lokacija:
Ulica prvih borcev 1. V jugovzhodnem predelu mestnega jedra, nad levim bregom nekdanjega rokava reke Save.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Gradu in grajske kašče v Brežicah za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3811, 22/2002-971
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine