Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 491
Ime enote: Novo Celje - Dvorec Novo Celje
  Fototeka OE Celje: 2015, Mojca Hribernik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom, drevored
Tekstualni opis enote:
Celostno zasnovan baročni dvorec s centralno poudarjenim rizalitnim jedrom s stopniščem in svečano dvorano se navezuje na vstopno parkovno os. Prečno nanjo je bil simetrično zasnovan vrt, kasneje dodano parkovno drevje. Poslikana kapela.
Datacija enote: 
druga polovica 18. stol., 1754-1760
Avtor(ji): 
(; ), Matija Perski (arhitekt; 1756-1761), Lovrenc Prager (gradbenik; 1761-1763), Vid Koeniger (kipar; 1760), Anton Josef Lerchinger (slikar; 3/4 18. stol.), Jožef Goebhardt (štukater; 3/4 18. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVO CELJE
Občina: ŽALEC
Lokacija:
Novo Celje 1 (prej Dobriša vas 25). Dvorec stoji na ravnici med naseljema Žalec in Petrovče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec, Ur.l. RS, št. 89/98-4682, 43/2000-2059, 124/2003 (popravek), 68/2017-3238
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7.1.1999 -
 
©Register kulturne dediščine