Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4976
Ime enote: Col - Graščina Trilek
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Grad je nastal v 16. stol. in bil temeljito prezidan v 17. stol.. Od prvotne zasnove je ohranjen stolp kvadratnega prereza in del obodnih zidov.
Datacija enote: 
16. stol., 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: COL
Občina: AJDOVŠČINA
Lokacija:
Grad stoji na desni strani ceste Ajdovščina - Col, tik pred vasjo Col.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina, Uradno glasilo (Gorica), št. 4/87-157, 9/98
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/8/1987 -
 
©Register kulturne dediščine