Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5
Ime enote: Andrenci - Eneolitska naselbina Andreški vrh
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina
Tekstualni opis enote:
Višinska eneolitska naselbina, odkrita l. 1937 pri širjenju ceste. Potrebne so še nadaljne raziskave, ki bodo pokazale njen dejanski obseg, saj sta s sondiranji (1954, 1956) delno raziskana le dva objekta.
Datacija enote: 
bakrena doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ANDRENCI
Občina: CERKVENJAK
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Lenart, Ur.l. RS, št. 24/92-1283, 13/98-608
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 30.5.1992 -
 
©Register kulturne dediščine