Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 500
Ime enote: Ormož - Arheološko najdišče Mestno jedro
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, plano grobišče, žara
Tekstualni opis enote:
Sledovi naselitve na tleh mesta od neolitika do srednjega veka. Predvsem gre za obsežno naselbino iz obdobja kulture žarnih grobišč, ki je bila obdana z jarkom in nasipom.
Datacija enote: 
neolitik, pozna bronasta doba, železna doba, rimska doba, visoki srednji vek, pozni srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ORMOŽ
Občina: ORMOŽ
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ormož, Uradni vestnik Občine Ormož, št. 21/2017-9
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3/9/2017 -
 
©Register kulturne dediščine