Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5022
Ime enote: Kobarid - Arheološko najdišče Tonovcov grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
kastel, naselbina, cisterna, cerkev, grob, skeletni pokop, arheološki park
Tekstualni opis enote:
Prazgodovinske najdbe, poznorimska vojaška postojanka in stavbni ostanki naselbine z obzidjem s konca 5. stol.: stanovanjske stavbe, zgodnjekrščanske cerkve (3), vodni zbiralniki. V cerkvah je odkritih 13 grobov, večinoma otroških.
Datacija enote: 
neolitik, bronasta doba, železna doba, pozna rimska doba, zgodnji srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TRNOVO OB SOČI
Občina: KOBARID
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin, Uradno glasilo (Gorica), št. 5/90-146, 2/93-32 (ne velja), 6/93-70, 10/93-169, Uradne objave (Primorske novice), št. 35/2000-141, 15/2001-65, 7/2
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6/14/1990 -
 
©Register kulturne dediščine