Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5049
Ime enote: Kobarid - Mašerova hiša
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, muzej, dom pomembne osebnosti
Tekstualni opis enote:
Večja stanovanjska nadstropna stavba kobariškega tipa, v strnjenem nizu hiš v naselju, je predelana in urejena v muzej prve svetovne vojne. Bila je dom Sergeja Mašere.
Datacija enote: 
17. stol., prva svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOBARID
Občina: KOBARID
Lokacija:
Gregorčičeva 10. V strnjenem delu naselja, SV od cerkve in J pod gričem s kostnico. Prizidek v Manfredovi 12.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin, Uradno glasilo (Gorica), št. 5/90-146, 2/93-32 (ne velja), 6/93-70, 10/93-169, Uradne objave (Primorske novice), št. 35/2000-141, 15/2001-65, 7/2
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 14.6.1990 -
 
©Register kulturne dediščine