Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 505
Ime enote: Otočec - Grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
V hotel urejen manjši, v osnovi srednjeveški grad z renesančnimi in kasnejšimi poudarki. Prepoznaven je palacij in obodno zidovje z vhodnim stolpom. Ohranjeni so ostanki poslikav na pročeljih.
Datacija enote: 
13. stol., zadnja četrtina 15. stol., 16. stol., 17. stol., druga polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Marjan Mušič (arhitekt; 1960-1961)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OTOČEC
Občina: NOVO MESTO
Lokacija:
Grad stoji na otoku sredi Krke v parku in ob lokalni cesti. Otok povezujeta mostova, ki vodita proti severu in jugu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Območja gradu Otočec za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3841, 55/2002-2696
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine