Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 5145
Ime enote: Kranj - Arheološko najdišče Lajh
  Fototeka OE Kranj: 2004, Milan Sagadin
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
plano grobišče, skeletni pokop, naselbina
Tekstualni opis enote:
Vrstno skeletno grobišče, kjer so pokopavali v poznem 5., 6. in na začetku 7. stol. Grobovi staroselcev so večinoma skromni, z bogatimi pridatki so bili pokopani pripadniki germanskih ljudstev. Grobišče je na lokaciji prazgodovinske naselbine.
Datacija enote: 
prazgodovina, zgodnji srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KRANJ
Občina: KRANJ
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/83-195
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/24/1983 -
 
©Register kulturne dediščine