Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 515
Ime enote: Piran - Cerkev Marije Zdravja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Marija Zdravja, sv. Klement
Tekstualni opis enote:
1274 posvečeno cerkev so večkrat predelali, poznobaročno prezidavo je 1777 zaključil Zuanne Dongetti. Na stropu dvoranske notranjščine je štukatura, trije marmorni oltarji Gaspara Albertinija iz 1779-1794.
Datacija enote: 
tretja četrtina 13. stol., 1274, tretja četrtina 18. stol., 1777
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PIRAN
Občina: PIRAN
Lokacija:
Cerkev stoji na Prešernovem nabrežju, na izjemni lokaciji na robu rta na zahodnem koncu mesta; s prezbiterijem se drži rondele in zvonika, ki je obenem svetilnik.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Piran, Uradne objave (Primorske novice), št. 26/83-379, 3/2009
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10.12.1983 -
 
©Register kulturne dediščine