Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 5165
Ime enote: Spodnje Duplje - Graščina Duplje
  Fototeka OE Kranj: 2014, Bernarda Jesenko Filipič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec z vrtom
Tekstualni opis enote:
Nadstropna stavba z renesančnim jedrom, barokizirana v 18. stol., ko dobi zasnovo s petosno fasado, ki jo poudarja osrednja os z vhodnim portalom in balkonom. Arhitekturna poslikava fasad je rekonstruirana. Je antikvarno opremljena, obdaja jo vrt.
Datacija enote: 
13. stol., 16. stol., zadnja četrtina 17. stol., 1677, druga polovica 18. stol., 1759, 1778, 19. stol., 1832, 20. stol., 1921, 1977-1985
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SPODNJE DUPLJE
Občina: NAKLO
Lokacija:
Spodnje Duplje 36. Dupljanska graščina stoji v ravninskem delu starega dela vasi, jugozahodno ob nekoč glavni poti skozi vas.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/85-229
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9/17/2002 -
 
©Register kulturne dediščine