Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 5169
Ime enote: Spodnje Duplje - Vogvarjeva hiša
  Fototeka OE Kranj: 2015, Bernarda Jesenko Filipič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stegnjena domačija, muzej
Tekstualni opis enote:
Značilno leseno domačijo iz 18. stol. sestavljata bivalni del s hišo, kamro in vežo s črno kuhinjo, ter nadstropni gospodarski del z gankom, pod katerim je vhod v kleti. V s skodlami kriti hiši je od 1996 urejen etno muzej. Ohranjeno okno na smuk.
Datacija enote: 
druga polovica 18. stol., zadnja četrtina 20. stol., 1996
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SPODNJE DUPLJE
Občina: NAKLO
Lokacija:
Spodnje Duplje 47. Hiša stoji v severnem delu vasi, na pobočju pod zahodnim robom Udin Boršta.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/85-229
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9/17/2002 -
 
©Register kulturne dediščine