Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5176
Ime enote: Tržič - Zgornja kajža
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
usnjarna, barvarna
Tekstualni opis enote:
Klasicistična stavba iz prve polovice 19. stol. Ohranjena je tlorisna razporeditev barvarske delavnice in sušilna peč v kleti. Bivalni del v prvem nadstropju, reprezentačni v drugem. Kamnoseški elementi.
Datacija enote: 
prva polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TRŽIČ
Občina: TRŽIČ
Lokacija:
Muzejska ulica 11 (prej: Ulica heroja Grajzerja 11). V severnem delu Tržiča med spodnjimi in zgornjimi rakami na Mošeniku.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodovinski spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/85-97
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/27/1985 -
 
©Register kulturne dediščine