Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 5195
Ime enote: Tržič - Fužina Germovka
  Fototeka OE Kranj: 2014, Bernarda Jesenko Filipič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kovačija
Tekstualni opis enote:
Pritlična iz kamna zidana stavba kosarne je deljena v del z mehom in padalnim kladivom, kjer so kovali kose, srpe in orodje, ter v brusilnico. Voda iz rak je gnala lesena kolesa, ki so preko prenosov vrteli kamne v brusilnici, poganjale meh in norca.
Datacija enote: 
17. stol., prva četrtina 19. stol., 1811, druga četrtina 20. stol., 1945
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TRŽIČ
Občina: TRŽIČ
Lokacija:
Stavba Germovke stoji v jugozahodnem delu Tržiča, ob vodnih rakah Mošenika, v severovzhodnem koncu Paradiža, oziroma jugozahodnem koncu Kovaške ulice (prej Našičeva ulica).
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodovinski spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/85-97
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 27.4.1985 -
 
©Register kulturne dediščine