Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 524
Ime enote: Pišece - Grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, utrdba
Tekstualni opis enote:
Srednjeveška utrdba z ohranjenimi prvinami dozidav od romanske trdnjave do baročnega bivališča. Pomemben člen verige protiturških utrdb ob slovenski meji v Posotelju.
Datacija enote: 
13. stol., tretja četrtina 16. stol., 1568, tretja četrtina 19. stol., 1867
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PIŠECE
Občina: BREŽICE
Lokacija:
Pišece 1. Grad stoji zahodno od naselja Pišece na gozdnatem pomolu nad ozkima dolinama manjših potokov.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi območja Gradu Pišece za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3843, 55/2002-2691
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine