Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 527
Ime enote: Pleterje - Muzej na prostem
  Fototeka INDOK: 2001, Miran Kambič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
muzej na prostem, domačija, kmečka hiša, pod, toplar, svinjak, sušilnica za sadje, vodnjak, dvorišče, gartlc
Tekstualni opis enote:
V skansenu so iz okolice preneseni Kegljevičeva hiša (1833) z vrtom, Simoščevi svinjaki, Dobrovoljčev pod (1848), kozolec toplar, sušilnica za lan in sadje, stranišče na štrbunk, vodnjak v suhozidu, dvorišče in Baničeva hiša (urejena v sprejemnico).
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1833, sredina 19. stol., prva četrtina 20. stol., zadnja četrtina 20. stol., 1990-1999
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: APNENIK
Občina: ŠENTJERNEJ
Lokacija:
Muzej na prostem je urejen na travniku ob Vratljanskem potoku, desno od parkirišča kartuzije Pleterje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Pleterje – Muzej na prostem za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 11/2017
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/28/2017 -
 
©Register kulturne dediščine