Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 528
Ime enote: Pleterje - Kartuzijanski samostan
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kartuzijanski samostan
Tekstualni opis enote:
Kartuzijo, ustanovljeno 1407, obdano z obzidjem, sestavljajo ohranjene stavbe starega samostana (gotska cerkev in zakristija izven klavzure) in novi del samostana s knjižnico, pozidan v letih 1899-1904.
Datacija enote: 
prva četrtina 15. stol., 1407-1413, prelom 19. stol. in 20. stol., 1899-1904
Avtor(ji): 
Jean François Pichat (arhitekt; 1899-1904)
Varstvene usmeritve:  
stavbe, parki in vrtovi; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DRČA
Občina: ŠENTJERNEJ
Lokacija:
Drča 1. Samostan stoji jugovzhodno od Šentjerneja, pred vasjo Drča, ob vznožju Gorjancev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/16/1992 -
 
©Register kulturne dediščine