Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5287
Ime enote: Bled - Blejski otok
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: kulturna krajina
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
naselbina, grobišče, mežnarija, proštija, stopnišče
Tekstualni opis enote:
Edini naravni otok pri nas z ostanki neolitske naselbine, zgodnjesrednjeveškim grobiščem in ostanki več srednjeveških predhodnic v baročni cerkvi. Baročno stopnišče, mežnarija in proštija.
Datacija enote: 
neolitik, zgodnji srednji vek, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; kulturna krajina, arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BLED
Občina: BLED
Lokacija:
Otok leži na zahodni strani v Blejskem jezeru.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3807, 22/2002-968
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.10.1999 -
 
©Register kulturne dediščine