Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 533
Ime enote: Podgorje pri Kamniku - Znamenje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
znamenje
Tekstualni opis enote:
Kamnito stebrasto "Krvavo znamenje" je nastalo leta 1510.
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol., 1510
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODGORJE
Občina: KAMNIK
Lokacija:
Znamenje stoji pri križišču ceste in železnice Ljubljana - Kamnik.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine