Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 535
Ime enote: Podkraj - Arheološko najdišče Hrušica-Ad Pirum
  Fototeka INDOK: 1964, Jože Gorjup
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
obcestna postaja, cesta, kastel, zaporni zid, cerkev, arheološki park, sv. Jedrt
Tekstualni opis enote:
Kastel poznoantičnega obrambnega sistema, razdeljen s prečnim zidom. Od 1. stol. dalje poštna postaja ob itinerarski cesti. Med 12. in 14. stol. je bila v opuščenem kastelu zgrajena cerkev sv. Jedrti, od katere so ohranjeni le temelji.
Datacija enote: 
rimska doba, visoki srednji vek, pozni srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODKRAJ
Občina: AJDOVŠČINA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina, Uradno glasilo (Gorica), št. 4/87-157, 9/98
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/8/1987 -
 
©Register kulturne dediščine