Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5490
Ime enote: Radovljica - Hiša Linhartov trg 2
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
meščanska hiša, gostilna
Tekstualni opis enote:
Zidana nadstropna stanovanjska hiša s srednjeveško zasnovo, predelana v baroku in prvi pol. 19. stol. Klasicistična fasada s portalom iz 1822. V pritličju in deloma v nadstropju gostilna.
Datacija enote: 
srednji vek, 18. stol., prva polovica 19. stol., 1822
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RADOVLJICA
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Linhartov trg 2. V severnem nizu hiš na osrednjem trgu ob gradu v Radovljici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Radovljice za kulturni in zgodovinski spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/87-160
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 23.7.1987 -
 
©Register kulturne dediščine