Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 55
Ime enote: Celje - Staro mestno jedro
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
trško jedro, srednjeveško mesto, mestno jedro
Tekstualni opis enote:
Srednjeveška naselbina, formirana na območju rimskodobne Celeie. Kot trg se prvič omenja 1323, mestna aglomeracija, zaznamovana s silhueto knežjega dvorca, se je izoblikovala med 1350-1450 in bila po 1452 dopolnjena z obzidjem (odstranjeno 1789).
Datacija enote: 
13. stol., prva četrtina 14. stol., 1323, tretja četrtina 15. stol., 1451
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CELJE
Občina: CELJE
Lokacija:
Srednjeveško mesto se je razvilo ob sotočju rek Savinje in Voglajne v Spodnji Savinjski dolini.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje, Ur.l. SRS, št. 28/86-1364, Ur.l. RS*, št. 1/92-18
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.7.1986 -
 
©Register kulturne dediščine