Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5537
Ime enote: Kranj - Kip Franceta Prešerna v Prešernovem gaju
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik
Tekstualni opis enote:
Poprsni bronast portret, postavljen 1968, ki dopolnjuje parkovno ureditev s pesnikovim nagrobnikom. Avtor kipa je L. Dolinar.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1968
Avtor(ji): 
Lojze Dolinar (arhitekt; 1968)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KRANJ
Občina: KRANJ
Lokacija:
V Prešernovem gaju, na starem pokopališču, severozahodno ob lopi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Prešernovega gaja v Kranju za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 3/91-155
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/2/1991 -
 
©Register kulturne dediščine