Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 557
Ime enote: Polže - Domačija Polže 1, 2
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija
Tekstualni opis enote:
Srednje veliko domačijo sestavljajo stanovanjska hiša z vodnim mlinom, žaga, toplar, hlev in stara hiša.
Datacija enote: 
prva polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POLŽE
Občina: VOJNIK
Lokacija:
Polže 1, 2. Stoji na JV robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi za kulturni spomenik stavb v vasi Polže, Občina Vojnik, Ur.l. RS, št. 48/95-2305, 45/96 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/26/1995 -
 
©Register kulturne dediščine