Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5595
Ime enote: Ljubljana - Kresija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
palača
Tekstualni opis enote:
Poslovno stanovanjska palača s historicističnimi fasadami in stavbno opremo, sezidana v letih 1897-1898 po načrtih L. Theyerja kot del monumentalnega vstopa v mesto.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1897-1898
Avtor(ji): 
Leopold Theyer (arhitekt; 1897-1898), Alojzij Repič (kipar; 1898)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Adamič Lundrovo nabrežje 2. Stavbni blok sega na zahodu do Stritarjeve ulice, na vzhodu do Pogačarjevega trga in na jugu do Mačkove ulice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgod. spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. SRS, št. 5/86-297, 27/89-1472, Ur.l. RS, št. 105/2001-5125
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/22/1986 -
 
©Register kulturne dediščine