Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5633
Ime enote: Ljubljana - Palača Breg 22
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
palača, dom pomembne osebnosti, nagrobnik, doprsje
Tekstualni opis enote:
Razsežna poznobaročna palača Žige Zoisa, združena iz več hiš med leti 1765-1793, z ohranjenim reliefom mestnega grba (1589) in z empirsko litoželezno nagrobno ploščo Zoisove družine na dvorišču.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 16. stol., 1589, tretja četrtina 18. stol., 1765-1770
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Breg 22. Hiša stoji na zahodni strani Brega in zavzema celoten prostor med Salendrovo ulico in Zoisovo cesto.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgod. spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. SRS, št. 5/86-297, 27/89-1472, Ur.l. RS, št. 105/2001-5125
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/22/1986 -
 
©Register kulturne dediščine