Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 564
Ime enote: Potoki pri Žirovnici - Arheološko najdišče Ajdna
  Fototeka INDOK: 1999, Miran Kambič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, cerkev, cisterna, grob, skeletni pokop, arheološki park
Tekstualni opis enote:
Poznoantična višinska naselbina, zgrajena na treh terasah. Osrednjo mesto zavzema starokrščanska cerkev (prezentirana), pribl. 25 bivalnih objektov (5 prezentiranih) ter dvoje cistern za vodo. V cerkvi je odkritih 11 grobov, pravo grobišče ni znano.
Datacija enote: 
pozna rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MOSTE
Občina: ŽIROVNICA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Arheološko najdišče Ajdna za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3800, 46/2005-1868
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine