Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5646
Ime enote: Ljubljana - Jekarski most
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
most
Tekstualni opis enote:
Ločnat Jekarski ali Razorčev most na Gradaščici, s kovano ograjo na obeh straneh. Zgrajen je bil leta 1903 na mestu starejšega lesenega mostu. Načrt zanj je izdelal Mestni stavbni urad.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1903
Avtor(ji): 
Mestni stavbinski urad, Ljubljana (arhitekt; 1903)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Jekarski most čez Gradaščico stoji na Jeku tik pred izlivom Gradaščice v Ljubljanico na Špici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Krakove in Eipprove ulice za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. SRS, št. 42/86-1909
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11/15/1986 -
 
©Register kulturne dediščine