Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5686
Ime enote: Spodnje Pirniče - Rojstna hiša narodnega heroja Franca Rozmana-Staneta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dom pomembne osebnosti, spominska hiša, spominska plošča
Tekstualni opis enote:
Rojstna hiša narodnega heroja Franca Rozmana-Staneta, na kateri je vzidana napisna plošča (odkrita leta 1952), je bila leta 1983 preurejena v spominski muzej po načrtih arhitekta Marjana Lobode.
Datacija enote: 
20. stol., 1952, 1983
Avtor(ji): 
Marjan Loboda (arhitekt; 1983)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SPODNJE PIRNIČE
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Spodnje Pirniče 41. Hiša stoji na severovzhodnem robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška, Ur.l. SRS, št. 38/83-1534, 50/2016-2218
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.12.1983 -
 
©Register kulturne dediščine