Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5687
Ime enote: Spodnje Pirniče - Spomenik narodnemu heroju Francu Rozmanu-Stanetu
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik
Tekstualni opis enote:
Na pokončnem granitnem podstavku je bronast Rozmanov doprsni kip (M. Kocković, 1980).
Datacija enote: 
zadnja četrtina 20. stol., 1980, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Marijan Kocković (kipar; 1980)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SPODNJE PIRNIČE
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Spomenik stoji na zelenici pred Rozmanovo rojstno hišo. Spodnje Pirniče 41.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška, Ur.l. SRS, št. 38/83-1534, 50/2016-2218
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.12.1983 -
 
©Register kulturne dediščine