Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 569
Ime enote: Predjama - Grad Jama
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Grad ima ohranjen stavbni razvoj iz jamskega zavetišča in srednjeveške utrdbe v trdnjavo pred jamo, v renesančno bivališče z izrazitimi nizi sob. Ohranjen del opreme. Pieta z začetka 15. stol.
Datacija enote: 
tretja četrtina 13. stol., 1274, prelom 13. stol. in 14. stol, tretja četrtina 16. stol., 1570, zadnja četrtina 16. stol., 1583
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PREDJAMA
Občina: POSTOJNA
Lokacija:
Grad stoji na zahodni strani naselja Predjama, nad ponorom in delno v kraški jami pod strmo skalno steno.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3826, 55/2002-2702, 54/2003-2694
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.10.1999 -
 
©Register kulturne dediščine