Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5714
Ime enote: Podlipoglav - Spominska hiša
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
spominska hiša, spominska plošča, kraj zgodovinskega dogodka
Tekstualni opis enote:
Na hiši s spominsko zbirko (urejeni 1959) je pritrjenih 10 plošč, ki naštevajo pomembnejše dogodke iz NOB v Podlipoglavu in okolici. Relief nad vhodom (M. Šlajmer, F. Smerdu) prikazuje partizane in aktiviste.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1959
Avtor(ji): 
Marko Šlajmer (arhitekt; 1959), Frančišek Smerdu (kipar; 1959)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODLIPOGLAV
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Podlipoglav 19. Hiša stoji v središču naselja ob odcepu ceste proti Šentpavlu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno - zgodovinske spomenike, Ur.l. SRS, št. 34/84-1641, 41/85-1686, 16/2007-767
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 27.11.1984 -
 
©Register kulturne dediščine